شرکت سیپاد   sipada.ir

تامین کالای اقساطی ویژه پرسنل سازمانها

مدیر عامل: آقای عسکرزاده


تولیدی پوشاک مانیسا  manisakids.ir

مدیر عامل: آقای بحری پور


نرم افزاری ویکو  wiko.ir

مدیر عامل: آقای گودرزی


گروه صنعتی رئوف raofsanat.ir

مدیر عامل: آقای رئوفی نیا