برون‌سپاری فرایندهای کسب‌وکار (Outsourcing)

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

دوره آموزشی آموزش برای آموزش‌دهندگان (TTT)-(Train the Trainer)

/
هدف دوره: ارتقا شایستگی مدرسان در زمینه آموزش، یادگیری و فنون…

فروشنده حرفه‌ای

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…