دوره‌های آموزشی بازرگانی

/
عناوین دوره‌های آموزشی بازرگانی:   اصول مذاکره اعتبارات  اسنادی (LC) …

سرمایه گذاری در بورس

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

بازاریابی بین‌الملل و صادرات کالا

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین‌الملل

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

اصول و مبانی مدیریت برند و برند سازی

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

اصول تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

اصول مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

روش‌ها و تکنیک‌های تدوین طرح بازاریابی

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

برنامه‌ریزی و مديريت تبليغات اثربخش

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

فروش و بازاریابی تلفنی

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…