دوره‌های آموزشی بازرگانی

/
عناوین دوره‌های آموزشی بازرگانی:   اصول مذاکره اعتبارات  اسنادی (LC) …

دوره‌های آموزشی مديريت، منابع انسانی و فنون اداری

/
عناوین دوره‌های آموزشی مديريت، منابع انسانی و فنون اداری:   …

روانشناسی کار (روانشناسی صنعتی – سازمانی)

/
ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت افزایش موفقیت …

زبان بدن (Body Language)

/
ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت افزایش موفقیت …

مديريت زمان (Time management)

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

مهارت‎‌های ارتباطی و برقراری ارتباط موثر

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

مهارت‌های زندگی

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

مهارت‌های تصمیم‌گیری

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

مهارت‌های ارتباطی در مكالمات تلفنی

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…

فن بیان و سخنوری

/
اهداف دوره آموزشی: ارتقا مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان جهت ا…