هویت بصری چهره یک برند است، این هویت شامل تمامی عناصر بصری می گردد که مشتری در برخورد با یک سازمان با آن مواجه می شود و یک برند با آنها به مشتری یادآوری می گردد. تاثیر اولیه قدرتمند و در عین حال جذاب و ماندگار در ذهن مشتری مهمترین عاملی استکه در خلق هویت بصری باید مد نظر قرار گیرد. دست یابی به این مهم تنها از طریق خلق هویتی خلاقانه، اثر بخش، کارا و متناسب با کاربرد محصولات و خدمات سازمان امکان پذیز است. در طراحی این عناصر حفظ تعهد و حرکت در مسیر استراتژی برند باعث ایجاد عناصری متناسب با شخصیت، ارزش های برند و در عین حال همراستا و هماهنگ با یکدیگر و ماموریت برند می گردد.

کارشناسان متخصص طراحی تیم بوطیقا با بهره مندی از علم روز دنیا و با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته برای هر سازمان هویت بصری منحصر به فردی در راستای تاثیرگذاری قاطع آن سازمان در ذهن مخاطبان خود، خلق می کند. عناصر هویت بصری عبارتند از:

لوگو ، اوراق اداری ، رابط گرافیکی وب سایت ، بیلبورد ، پوستر ، بروشور و کاتالوگ ، بسته بندی و طراحی داخلی