کلینیک مشاوره ی ما با هدف عارضه‌یابی و ارائه راه حل‌های کاربردی در حوزه مدیریت راه‌اندازی شده است. در این بخش براساس اعلام نیاز مراکز، تیمی از کارشناسان کلینیک مشاوره در محل مرکز حضور می‌یابند و طی جلساتی ۲.۵ تا ۳ ساعته، بخش‌های مرتبط را مورد پایش و تحلیل قرار می‌دهند، سپس براساس نظرات کارشناسی، راه حل‌های کاربردی و موثر را برای بهبود شرایط پیشنهاد خواهند نمود.
گروه ما نقطه تلاقی استراتژی و خلاقیت است.
تخصص ما رشد و توسعه کسب و کار شماست.

مهمترین مزایای کلینیک مشاوره

تشکیل اتاق فکر با حضور تخصص‌های مختلف حوزه مدیریت برای بررسی و ارائه راه حل‌های کاربردی .
یکی از مهم‌ترین مزایای کلینیک مشاوره این است که برخی از مراکز در راستای انجام امور برندینگ و تبلیغات خود از پرسنل مرکز و یا تیم‌های فنی در حال دریافت خدمت هستند و صرفا نیاز به خدمات مشاوره آژانس برای بهبود عملکرد تیم و یا ارائه دیدگاه‌های تخصصی و کاربردی در حوزه مدیریت دارند که خدمات کلینیک مشاوره چنین امکانی را برای آنها فراهم می‌آورد.

ما در مجموعه ی خود بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند ، موجب افزایش آگاهی مخاطبین و در نتیجه حفظ اعتبار و رشد کیفیت ارائه خدمات خواهد شد.